Generalforsamling

 

Indkaldelse til generalforsamling

Mårslet Vandværk afholder næste ordinære generalforsamling inden den 1. april 2024.

Dagsorden følger vedtægterne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen