Velkommen til Mårslet Vandværks hjemmeside

Orientering fra Mårslet Vandværk.


Som annonceret på maarslet.nu d. 7. april, har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen i 2021 til d. 18 maj, grundet Corona situationen.

Generalforsamlingen finder sted i Mårslet Borgerhus kl. 19:00.


Regnskab for 2020 og budget for 2021 og beretning er fremlagt på Mårslet Vandværks hjemmeside.

 

Brugerne af vandværket bedes være opmærksomme på, at udskiftningen af vandmålere er genoptaget.

Det er Asbjørn (til venstre) og Michael (til højre), der foretager udskiftningen, så tag godt imod dem !

Michael

Mvh.
Bestyrelsen for Mårslet Vandværk.

 

Info:

Der arbejdes ikke med vandledninger eller andre ting på vandværket, som skulle kunne give driftsforstyrrelser. Så skulle du/I have problemer med forsyningen af koldt vand til jeres hus eller lejlighed m.v. Så kontakt os venligst på telefon 86298688 eller vagt telefon 20477120.

 

Januar 2020
Orientering fra vandværket. Klik her.

 

Ændret opkrævningsprocedure.

Som tidligere meddelt er betalingensproceduren ændret til 2 årlige opkrævninger. Der foretages automatisk måleraflæsning d. 30. juni og pr. 31. december hvert år. Aflæsningerne danner grundlag for de halvårlige opkrævninger. Der betales således ikke a'conto mere.

 

 

 
Nu leverer det nye vandværk til vore forbrugere.
           

Vandværket er opbygget efter det princip, der kaldes mejerimodellen.
Det er den måde fremtidige vandværker opbygges.
Hele kredsløbet fra boring til vore forbrugere er et lukket kredsløb.
På den måde er der gjort alt for at det rene og rensede vand ikke tilføres noget udefra.

 

 

 

 

Video fra leveringen af de nye vandtanke: Video vandtanke

 

Se billeder fra byggefasen under Galleri. Tryk her

 

 

 

 

Bestyrelsen for Mårslet Vandværk


           

 

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Mårslet Vandværk a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11
8320 Mårslet

Tlf. 8629 8688

E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk

Bogholderi:

Vores bogholder kan kontaktes pr. e-mail:
bogholder@maarsletvand.dk

Vandværkets CVR. nr.: 32597300.


Vandets hårdhedsgrad er ca. "15".