Ekstra-ordinær generalforsamling:

Hermed indkaldes til ekstra-ordinær generalforsamling, grundet forslag om vedtægtsændring af §12.
Der henvendes til orienteringen fra Vandværket i seneste nummer af Maarslet-Bladet.

Tirsdag, den 14. maj kl. 16:30 på vandværket, Gl. Bedervej 11, Mårslet

mvh
Bestyrelsen
  

Regnskab og Budget
Årsregnskab 2016 og Budget 2017 kan ses her.

Ændret opkrævningsprocedure

Som tidligere meddelt er betalingensproceduren ændret til 2 årlige opkrævninger. Der foretages automatisk måleraflæsning d. 30. juni og pr. 31. december hvert år. Aflæsningerne danner grundlag for de halvårlige opkrævninger. Der betales således ikke a'conto mere.

 Nu leverer det nye vandværk til vore forbrugere.
           

Vandværket er opbygget efter det princip, der kaldes mejerimodellen.
Det er den måde fremtidige vandværker opbygges.
Hele kredsløbet fra boring til vore forbrugere er et lukket kredsløb.
På den måde er der gjort alt for at det rene og rensede vand ikke tilføres noget udefra.

Foråret 2019 holdes åbent hus. Her vil alle have mulighed for at se vandværket.

 

Video fra leveringen af de nye vandtanke: Video vandtanke

Se billeder fra byggefasen under Galleri. Tryk her

 

Bestyrelsen for Mårslet Vandværk


           


Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Mårslet Vandværk a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11
8320 Mårslet

Tlf. 8629 8688

E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk

Bogholderi:

Vores bogholder kan kontaktes pr. e-mail:
bogholder@maarsletvand.dk

Vandværkets CVR. nr.: 32597300.


Vandets hårdhedsgrad er ca. "15".