Velkommen til Mårslet Vandværks hjemmeside

Brugerne af vandværket bedes være opmærksomme på, at udskiftningen af vandmålere er genoptaget.

Det er Asbjørn (til venstre) og Michael (til højre), der foretager udskiftningen, så tag godt imod dem !

Michael

Mvh.
Bestyrelsen for Mårslet Vandværk.

Ændret opkrævningsprocedure.

Som tidligere meddelt er betalingensproceduren ændret til 2 årlige opkrævninger. Der foretages automatisk måleraflæsning d. 30. juni og pr. 31. december hvert år. Aflæsningerne danner grundlag for de halvårlige opkrævninger. Der betales således ikke a'conto mere.

 

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Mårslet Vandværk a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11
8320 Mårslet

Tlf. 8629 8688

E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk

Bogholderi:

Vores bogholder kan kontaktes pr. e-mail:
bogholder@maarsletvand.dk

Vandværkets CVR. nr.: 32597300.


Vandets hårdhedsgrad er ca. "15".