Hvis man som forbruger oplever, at deres varme vand - og kun det varme - har fået en grønlig farve, skyldes det en defekt i husets vandvarmer, som medfører, at der blandes fjernvarme-vand med det varme brugsvand. 

Fjernvarmeværket tilfører et grønt sporingsmiddel til  fjernvarmevandet og hvis der er en utæthed i vandvarmeren, ses dette sporingsmiddel ved, at det varme vand farves grønt. Denne fejl kan opstå både ved vandvarme af gennemstrøms-typen og ved varmtvandsbeholdere.


Man skal kontakte en VVS installatør, da vandvarmeren sandsynligvis skal udskiftes.Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Mårslet Vandværk a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11
8320 Mårslet

Tlf. 8629 8688

E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk

Bogholderi:

Vores bogholder kan kontaktes pr. e-mail:
bogholder@maarsletvand.dk

Vandværkets CVR. nr.: 32597300.


Vandets hårdhedsgrad er ca. "15".