Det nye vandværk (byggeri - sommer 2016)

Video fra leveringen af de nye vandtanke:Video vandtanke

    

  

  

    

  

    

 

     

      

  

    

  

  

    

  

  

  

 

Nogle indtryk fra vandværkets forskellige installationer:


Forsiden af bygningerne


Bagside af bygningerne, med overdækning af renvandstanken (etableret 2011)


Boring bag vandværksbygningen


Boring ved trampestien.


Styretavle ved boring


Trykfiltre


VLT-pumpestyring & strømforsyningstavle


Udpumpnings-pumper - tryk mod nettet


SRO-anlæg til PC-overvågning.


Vandmåler til fjernaflæsning i husstand